Novice iz industrije

Razvrstitev aromatičnih kemikalij

2021-07-27
Aroma kemikalijeje splošni izraz za vse ogljikovodike z aromatskim benzenskim obročem ali heterocikličnim obročem. Razdelimo ga lahko v dve kategoriji:

â Benzenski ogljikovodiki ali monobenzenski aromatski ogljikovodiki, spojine z enim benzenskim obročem in njihovi derivati. Kot so benzen, fenol, halogenirani benzen, toluen itd.ï¼

â¡Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), policiklični ogljikovodiki s skupnim robom benzenskega obroča ali heterocikličnega obroča. Kot so naftalen, antracen, perilen, benzopiren in tako naprej.

Na primer, policiklične spojine, ki jih tvorita dva ali več benzenskih obročev, in heterociklični obroči, ki si delijo robove obročev, se imenujejo z benzenom kondenzirane heterociklične spojine, kot so indol, kinolin, fluoren in tako naprej. , barve in zgorevanje fosilnih goriv so glavni umetni viri aromatskih ogljikovodikov v okolju. Nekatere rastline in bakterije v naravi prav tako lahko proizvajajo takšne spojine, kot sta evgenol in olje zimzelena. Številni aromatski ogljikovodiki so škodljive snovi v okolju, zlasti onesnaženje policikličnih aromatskih ogljikovodikov lahko povzroči mutagenost in rakotvornost, kar je pritegnilo svetovno pozornost.