Novice iz industrije

Kaj so aromatične kemikalije

2021-07-23
Aromatska spojina je nekakšna spojina z aromatično obročno strukturo. Imajo stabilno strukturo, ni jih enostavno razgraditi in lahko povzročijo resno onesnaženje okolja. V zgodovini so razred aromatičnih snovi, pridobljenih iz rastlinskih gumijev, imenovali aromatične kemikalije.aromatične kemikalijese na splošno nanašajo na ciklične spojine, ki vsebujejo vsaj eno delokalizirano vez v molekuli, vendar obstajajo primeri sodobniharomatične kemikalijeki ne vsebujejo benzenskega obroča.aromatične kemikalijevsi imajo "aromatičnost".

Sodobni aromati se nanašajo na razred spojin, ki vsebujejo vsaj en benzenov obroč z delokalizirano vezjo v molekuli ogljikovodika in imajo edinstvene lastnosti (imenovane aromatičnost), ki se razlikujejo od spojin z odprto verigo ali alicikličnih ogljikovodikov. Kot so benzen, naftalen, antracen, fenantren in njegovi derivati. Benzen je najpreprostejši in najbolj značilen predstavnik. Nagnjeni so k elektrofilnim substitucijskim reakcijam, so razmeroma stabilni na vročino in so v glavnem pridobljeni iz nafte in premogovega katrana.