Novice iz industrije

Kemijske lastnosti acetona

2020-06-12
Aceton je reprezentativna spojina alifatskih ketonov in ima značilno reakcijo ketonov. Na primer: adukti, ki z natrijevim bisulfitom tvorijo brezbarvne kristale. Reagira s vodikovim cianidom in tvori aceton cianohidrin. Pod delovanjem reduktorja nastaneta izopropanol in pinakolon. Aceton je relativno stabilen na oksidante. Pri sobni temperaturi ga ne bo oksidirala dušikova kislina. Ko kisli kalijev permanganat uporabimo kot oksidant močan oksidant, nastaneta ocetna kislina, ogljikov dioksid in voda. V prisotnosti alkalij pride do bimolekularne kondenzacije, ki ustvarja diacetonski alkohol.
2 mol acetona ustvari izopropiliden aceton v prisotnosti različnih kislih katalizatorjev (klorovodikova kislina, cinkov klorid ali žveplova kislina), nato pa doda 1 mol acetona za tvorbo forona (diizopropiliden aceton). Pod delovanjem koncentrirane žveplove kisline 3mol acetona odstrani 3mol vode, da nastane 1,3,5-trimetilbenzen. V apnu. V prisotnosti natrijevega alkoksida ali natrijevega amida pri kondenzaciji nastane izoforon (3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1-on)
V prisotnosti kisline ali baze pride do reakcije kondenzacije z aldehidom ali ketonom, ki tvori ketonski alkohol, nenasičen keton in smolnato snov. S fenolom v kislih pogojih, kondenziran v bisfenol-A. Atom tone ± vodikovega acetona je enostavno nadomeščen s halogenom, da nastane Î ± -halogenirani aceton. Reagira z raztopino natrijevega hipohalita ali halogenske alkalije, da ustvari imitacijo halogena. Aceton reagira z Grignardovim reagentom in adicijski produkt hidrolizira, da dobi terciarni alkohol. Aceton lahko podvrže tudi kondenzacijskim reakcijam z amoniakom in njegovimi derivati, kot so hidroksilamin, hidrazin in fenilhidrazin. Poleg tega se aceton razpoči pri 500 ~ 1000 ", da nastane keten. Izobutilen in acetaldehid se tvorita s silicij-aluminijevim katalizatorjem pri 170 ~ 260 ƒ; izobuten in ocetna kislina nastaneta pri 300 ~ 350 ° C. Ne moremo ga oksidirati z raztopino srebrovega amoniaka, svežim bakrovim hidroksidom in drugimi šibkimi oksidanti, lahko pa katalizira hidrogeniranje, da proizvede alkohol.
å ‘é € å 馈
åŽ † å ²è® ° å½ •

Prejšnja:

Ni novic
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept