Novice iz industrije

Obeti česnovega olja

2020-11-02

Kitajska je pomembnačesen producer and exporter in the world, but there are relatively few deep-processing of česen, mainly exporting primary products and raw materials. In order to enhance international competitiveness, česense nadalje obdeluje, zlasti kakovostnočesen oil. Zelo nujno je, da se izdelki razvijajo v smeri visoke dodane vrednosti. To zahteva stalno izboljševanje postopka pridobivanjačesen oil. Tradicionalna metoda ekstrakcije z destilacijo s paro in metoda ekstrakcije z organskim topilom imata dolg čas ekstrakcije in hitrost ekstrakciječesen oil is relatively low. Supercritical CO2 extraction technology has the advantages of short production cycle, high extraction efficiency, safety and reliability, among which pilot and industrial applications are already in progress. It is believed that with the further deepening of the study of combining supercritical extraction technology with industrialization, the application of this technology in the further processing of česen will develop rapidly. The new ultrasonic and microwave-assisted extraction technology, because it has the advantages of improving the mass transfer rate and shortening the extraction time, has gradually shown advantages in the extraction of natural products. However, such methods are still mainly in the laboratory research stage, and their large-scale application in industrial production needs further research. At the same time, in the extraction process of česen oil, je treba tehnologijo deodorizacije in stabilizacijo alicina nenehno izboljševati in izpopolnjevati, da zagotovimo, dačesen oilima dobro kakovost in dobro dejavnost. Hkrati bi morali pospešiti raziskave in razvojčesen oil deep-processed products, and use good products to help raise people's awareness of česen oil and promote the development of this field.