Novice iz industrije

Postopek ekstrakcije česnovega olja

2020-09-12

Postopek ekstrakciječesnovo oljev glavnem vključuje: parno destilacijo, ekstrakcijo s topilom, nadkritično ekstrakcijo, ultrazvočno in mikrovalovno ekstrakcijo.

Destilacija s paro

Načelo je, da vodna para prehaja v organsko snov, ki je netopna ali v vodi netopna, vendar ima določeno hlapnost (česnovo oljeima določeno hlapnost), tako da se organska snov destilira skupaj z vodno paro pri temperaturi pod 100 ° C. Nadaljuje se z nadaljnjim ločevanjem, da dobimo bolj čisto snov. Splošni tehnološki postopek te metode je: luščenje česna - »pranje« - pretlačenje z vodo - »encimoliza« - parna destilacija - ločevanje olja in vode -česnovo olje.

Metoda parne destilacije ima značilnosti preproste opreme, poceni in dobro stabilnost in je ena najpogosteje uporabljenih metod. Zaradi razmeroma visokih temperatur fermentacije in destilacije pa se aktivnost alinaze zmanjša in alicin se izgubi, kar ima za posledico nižji donos olja. Inčesnovo oljepridobljeni ima kuhani okus, premalo svež.

Ekstrakcija topila

Česnovo oljeje rahlo topen v vodi in lahko topen v organskih topilih, kot so etanol, benzen in eter. Izkoristite to lastnost,česnovo oljelahko ekstrahiramo z organskimi topili. Med njimi ni očitne razlikečesnovo oljepridobljeni s to metodo inčesnovo olje obtained by steam distillation. The choice of organic solvent is the key. The solvent is required to have good solubility in česnovo olje. It is easy to separate after leaching. The boiling point is significantly different. It does not contain other bad smells and solvent residues. The general process of the solvent method is: peeling garlic → washing → mashing → enzymolysis → solvent extraction → distillation separation → recycling solvent → česnovo olje.

Nadkritični CO2

Metoda ekstrakcije pri tehnologiji ekstrakcije nadkritične tekočine je nova vrsta tehnologije ločevanja z ekstrakcijo. Ta tehnologija uporablja značilnost, da ima tekočina nenormalno fazno ravnotežno vedenje in zmogljivost prenosa s topljeno snovjo, ki se loči na določenem območju blizu kritične točke, in sposobnost raztapljanja topljene snovi se spreminja s tlakom in temperaturo ter spreminja v širokem razponu . In tehnologija za doseganje ločevanja topljene snovi. Ker je CO2 nestrupen in poceni, se pogosto uporablja kot ekstrakcijsko sredstvo. Splošni postopek nadkritičnega pridobivanja CO2česnovo oljeje: luščenje česna - pranje - pire - pasa za ekstrakcijo embalaže - tesnjenje - nadkritično odstranjevanje - zmanjšanje tlakačesnovo olje.

Ekstrakcija z ultrazvokom

Ultrazvočna ekstrakcija ima pomembno vlogo pri ekstrakciji naravnih učinkovin. Ultrazvok lahko učinkovito prekine celični mejni sloj, poveča hitrost difuzije, hkrati poveča hitrost drobljenja, skrajša čas drobljenja in lahko bistveno izboljša učinkovitost ekstrakcije. Med postopkom luženja ni kemijske reakcije in aktivnost bioaktivnih snovi, ki jih je treba izlužiti, ni zmanjšana.

Ekstrakcija s pomočjo mikrovalovne pečice

Mikrovalovna pečica je elektromagnetno valovanje s frekvenco od 300 MHz do 300 000 MHz. Pod delovanjem mikrovalovnega električnega polja polarne molekule neprekinjeno spreminjajo svoje pozitivne in negativne smeri s hitrostjo 2,45 milijarde krat na sekundo, kar povzroči trčenje in trenje molekul pri visokih hitrostih. Visoka vročina. Da bi pospešili hitrost izpiranja alicina in izboljšali učinkovitost izpiranja, mnogi raziskovalci uporabljajo ekstrakcijo s pomočjo mikrovalov, rezultati pa kažejo, da je učinek pomemben.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept